Thông báo tuyển sinh lớp 1 (năm học: 2022 - 2023)
         UBND xã Phước Lại           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Trần Chí Nam                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
 

                                                                 Phước Lại ngày 30 tháng 7 năm 2022.
 
THÔNG BÁO
V/v tiếp nhận học sinh lớp Một năm học 2022-2023
 

          Căn cứ hướng dẫn của Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo Cần Giuộc về việc thu nhận học sinh vào lớp Một năm học 2022-2023;
          Trường Tiểu học Trần Chí Nam thông báo:
          Bắt đầu từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022 nhà trường sẽ thu nhận học sinh vào học lớp một năm học 2022-2023 cụ thể như sau:
            Thu nhận tất cả trẻ em sinh năm 2016 trở về trước mà chưa đến trường học để học lớp Một. Hồ sơ gồm có:
           - Một giấy khai sinh của trẻ sinh năm 2016 trở về trước.
            - Một bản sao sổ hộ khẩu ( nếu không có thì phải có mã định danh của trẻ do công an xã cấp)
           - Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Mẫu giáo.

            Nếu phụ huynh Không có điều kiện đến trường có thể đăng ký trực tuyến qua website thtranchinamcg.edu.vn hoặc qua Zalo nhóm. Sau đó bổ túc hồ sơ sau .
            Nhà trường ra thông báo này để quý phụ huynh có sự lựa chọn thích hợp để tham gia.
                                                                          
                                                                               T/M Ban Giám Hiệu
                                                                               Hiệu Trưởng
 
                                                                Đã ký
 
                                                                            Dương Công Cường
     
 
2018 © Trường Tiểu học Trần Chí Nam
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An